ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး စင်တာ

Center for Peace and Reconciliation

Stakeholders Briefing

၂၀၁၉ ခုနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၁၉ ရက်နေ့တွင် Stakeholders Briefing ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဆွေးနွေးပွဲကို မနက် ၉ နာရီမှ နေ့လည် ၁၂ နာရီအထိ Novotel Hotel တွင် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ဆွေးနွေးပွဲတွင် နိုင်ငံရေးပါတီများ၊ EAOs မှကိုယ်စားလှယ်များ နှင့် နိုင်ငံရေးလေ့လာသုံးသပ်သူများ တက် ရောက်ခဲ့ပါသည်။

© 2019-2024 Center for Peace and Recounciliation (CPR). All Rights Reserved.