ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး စင်တာ

Center for Peace and Reconciliation

တစ်နိုင်ငံလုံး ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲရေး သဘောတူစာချုပ် အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်များ

Sep 26, 2019

....

ထပ်ကြည့်ရန်

ဖက်ဒရယ်ဆိုင်ရာဆောင်းပါးများ

Sep 26, 2019

....

ထပ်ကြည့်ရန်

မြန်မာနိုင်ငံငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှ သင်ခန်းစာများ (Myn)

Sep 9, 2019

....

ထပ်ကြည့်ရန်

မြန်မာနိုင်ငံငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှ သင်ခန်းစာများ (Eng)

Aug 26, 2019

....

ထပ်ကြည့်ရန်

အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးပြသနာများတိုးတက်မှုများနှင့် မျှော်လင့်ချက်များ

Aug 26, 2019

....

ထပ်ကြည့်ရန်

© 2019-2020 Center for Peace and Recounciliation (CPR). All Rights Reserved. Web Design by NetScriper