ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး စင်တာ

Center for Peace and Reconciliation

Meeting with Kayah State Peace Monitoring Network

၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၉) ရက်နေ့တွင် ကရင်နီ (ကယား) အရပ်ဘက် အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည့် ကယားပြည်နယ် ငြိမ်းချမ်းရေး စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးကွန်ယက် (Kayah State Peace Monitoring Network – KSPMN) မှ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

© 2019-2023 Center for Peace and Recounciliation (CPR). All Rights Reserved.