ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး စင်တာ

Center for Peace and Reconciliation

Insider Mediation Workshop

CPR နှင့် Clingendael Organization တို့မှ ပူးတွဲပြုလုပ်သည့် “ Insider Mediation Workshop” ကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၁၄)ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့၊ နိုဗိုတယ် ဟိုတယ်၌ ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

© 2019-2024 Center for Peace and Recounciliation (CPR). All Rights Reserved.