ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး စင်တာ

Center for Peace and Reconciliation

ဖယ်ဒရယ်ရေးရာ ဆွေးနွေးဖလှယ်ပွဲ

ဖက်ဒရယ်ရေးရာ ဆွေးနွေး ဖလှယ်ပွဲကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၁၈) ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့၊ CPR ရုံး၊ အစည်းအဝေးခန်းမတွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

© 2019-2024 Center for Peace and Recounciliation (CPR). All Rights Reserved.