ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး စင်တာ

Center for Peace and Reconciliation

Facilitation Training

ရှမ်းပြည်နယ်၊ ကချင်ပြည်နယ်၊ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းနှင့် ချင်းပြည်နယ်တို့မှ အရပ်ဘက် အဖွဲ့အစည်းများမှ ကိုယ်စားပြုသူများကို ဖိတ်ကြား၍ ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ သိသင့်သိထိုက်သော အတွေ့အကြုံ ဗဟုသုတများနှင့် အမျိုးသားအဆင့် နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးပွဲများတွင် အကျိုးဆောင် ကဏ္ဍ၌ စနစ်တကျ ပါဝင်နိုင်ရန် Facilitation နှင့် ပတ်သက်သည့် နည်းစနစ်များကို သင်ကြားပို့ချပေးသော သင်တန်းဖြစ်ပါသည်။ (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၂၈-၃၁)ရက် )

© 2019-2023 Center for Peace and Recounciliation (CPR). All Rights Reserved.