ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး စင်တာ

Center for Peace and Reconciliation

မြန်မာနိုင်ငံ ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်မှ သင်ခန်းစာများ (အင်္ဂလိပ်ဘာသာ) စာအုပ် မိတ်ဆက်ပွဲ အခမ်းအနား

Center for Peace and Reconciliation – CPR နှင့် Centre for Peace & Conflict Studies(CPCS) ( Cambodia ) တို့ ပူးတွဲပြု လုပ်သော ဦးအောင်နိုင်ဦး ရေးသားသည့် Lessons Learned from Myanmar’s Peace Process (English Version) စာအုပ် မိတ်ဆက်ပွဲ အခမ်းအနား အား ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ (၂၂) ရက်နေ့တွင် Novotel Hotel ၌ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

© 2019-2024 Center for Peace and Recounciliation (CPR). All Rights Reserved.